We are Flinker - your financial link

We create links between resellers and financial companies. We provide a range of system solutions for both financial companies and resellers that wants to increase and manage their financial offers, contracts and agreements.

Built on our long term knowledge of ”front-end systems” we now provide a hosted solutions with all the support functionality needed when it comes to leasing . You are welcome to contact us for an online demonstration.


Säljstödssystem för leverantörer

Flinker erbjuder leverantörer och återförsäljare verksamma med leasing och hyra marknadens starkaste finansiella säljstödssystem. Vi vänder oss till leverantörer som idag tecknar finansiella avtal och använder sig av ett eller flera olika externa system som finansbolagen tillhandahåller samt leverantörer där värdet av ett långsiktigt ägande och kontroll av leasingportföljen är avgörande för företagets överlevnad.

Flinker innebär att leverantören erhåller kontroll av såväl affärsprocessen som leasingportföljen.

Flinker kan anpassas till en mängd olika finansiella samarbeten – allt i ett och samma system.


Försystem för finansbolag

För Dig som erbjuder finansieringslösningar är kontakten och servicen Du erbjuder Dina partners avgörande för Din framgång. Flinker erbjuder marknadens bästa och snabbaste säljstödsystem. Dina partner kan själva lägga upp och skapa finansieringsofferter, göra kreditförfrågningar och skriva ut godkända avtal.


Konsulttjänster och utbildning

Flinker kan erbjuda stöd och hjälp vid systemutveckling, upphandlingar eller generellt stöd när det gäller produktfinansiering. Vi har lång erfarenhet av systemutveckling inom en rad områden och tekniker .

Vi erbjuder även utbildning och rådgivning inom säljstödsfinansiering.  Utbilda Dina säljare hur de bäst använder sig av Dina finansieringslösningar för att öka sin försäljning. Vi erbjuder även generella utbildningar inom leasing, hyra och avbetalning samt utbildningar i våra system.

Sveriges modernaste webbverktyg för Leverantörsfinansiering. Extremt lättanvänt oavsett om du gör en affär om dagen eller en i kvartalet.

Release Finans

Modern teknisk webblösning för både upplägg och godkännande av affären

Den Norske Bank

Contact

Get in touch!